باورهای غلط در مورد سرطان پستان

باورهای غلط در مورد سرطان پستان

در این سری آموزشی به بررسی برخی باورهای غلط رایج می پردازیم.

مقالات این سری آموزشی

آیا مصرف ویتامین E در پیشگیری از سرطان موثر است؟

*ویتامین E چیست؟* [1] *عملکرد ونقش ویتامین E در بدن* [2] *موارد مصرف ویتامینE* [3] *عوارض مصرف خودسرانه ویتامینE* [4]   ======== ویتامین

Share this serie :