عوارض جراحی

عوارض جراحی

در این سری آموزشی به عوارض ناشی از جراحی های بزرگ می پردازیم.

مقالات این سری آموزشی

تشکیل سروما،عارضه شایع بعد از انجام جراحی

سروما حفره ای است حاوی مایعی  از جنس سروزی  که شایع ترین حالت بعد از ترومایی(عمل جراحی ویا زخم )  تشکیل می شود .  این

Share this serie :